Välkommen till Wahlbergets kennel

1976 började vi föda upp Beagle för att på 2000-talet övergå till uppfödning av strävhåriga taxar med höga krav på jaktliga, mentala och exteriöra egenskaper.

Vi eftersträvar en funktionell och god exteriör enligt rasstandarden och anser att aveln skall bedrivas enligt den avelsstrategi som fastställts av Svenska Kennelklubben. Avelsmaterial tas fram utifrån de bästa jaktlinjerna som för närvarande finns i landet. Valpar säljs till jägare med högt ställda krav på taxen som drevhund och premierar valpköpare med intresse att delta på drevprov.

Hundarna är kära familjemedlemmar och tillhör vardagslivet. Jag har nu avslutat kennelverksamheten och kommer inte att ha fler valpkullar.
Kristina Wahlberg
Wahlbergets kennel - Kristina Wahlberg